grafisch ontwerpers

culturele instellingen en

een doorlopende leerlijn

cultuuronderwijs

een analyse instrument

(2011), richtlijnen (2013)

 

auteurs fianne konings,

barend van heusden

uitgever fonds voor

cultuurparticipatie - 2011,

2013

 

fianne konings onderzoekt

de vraag in hoeverre het

cultuureducatief aanbod

van culturele instellingen

bijdraagt aan cultuuronderwijs

en daarmee aan de

ontwikkeling van kinderen.