grafisch ontwerpen laat zich het kortst omschrijven als het

vormgeven van informatie met letters, vormen en kleuren,

door middel van inkt op papier of licht uit een beeldscherm.

    maar grafisch ontwerpen zelf beslaat niet het hele proces

van begin tot einde. het bevindt zich in de magische wereld

tussen auteur en lezer, tussen uitgever en drukker, tussen

provider en computer.

    in die tussenwereld willen we ons verwonderen over

de ideeën van de auteur en nieuwsgierig zijn naar de

mogelijkheden om het verhaal tot leven te brengen in

een boek of illustratie. in die ruimte willen we zowel

probleemoplosser zijn (hoe krijg je de lezer zo goed

mogelijk van a naar z), maar ook idealistisch, esthetisch

en visionair (welke tot de verbeelding sprekende ervaring

geef je de lezer mee).

    we denken dat een grafisch ontwerper ook een culturele

verantwoordelijkheid heeft. zoals elk verhaal in een

culturele context ontstaat en daarna - als publicatie - zelf

weer een bijdrage aan die cultuur levert, zo hoort voor ons

een vorm ook uit een verhaal te ontstaan en hoort de

ontwerper een esthetische dimensie eraan toe te voegen

om het tot een tastbaar onderdeel van de cultuur te maken.

    als de schrijver de bedenker is van de woorden, dan

is de ontwerper de bedenker van de klank.