grafisch ontwerpers

promotieonderzoeken
in het kader van het project 'cultuur in de spiegel,
naar een doorlopende
leerlijn cultuuronderwijs’,
over de metacognitieve
ontwikkeling van kinderen
in leeftijd van 4-18+.

 

2015-2020

auteurs/uitgevers

theisje van dorsten

welmoed ekster

emiel copini

fianne konings